+

Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha and Mayor of Srinagar, Junaid Azim Mattu take part in ‘Ek Tareekh, Ek Ghanta, Ek Saath’ as part of the ‘Swachhata Hi Sewa’ campaign, at Dal Lake in Srinagar on Sunday.

Tags: